[x64] Kung Fu Z +5 v1.8.0 [God Mode & One Shot Kill]